Brussels Partners

Brussels Partners (BRP) werd opgericht door twee collega’s welke initieel werkzaam waren binnen The Boston Consulting Group (BCG): Renaud du Parc en Birger Jespers. Beiden delen een passie voor de medische wereld en in het bijzonder voor de ziekenhuissector, ze beschikken zowel voor wat betreft hun studieachtergrond (de ene is burgerlijk ingenieur met een MBA , de andere is geneesheer) als ervaring over een complementair profiel. Ze hebben tijdens hun carrière een significante ervaring opgebouwd in het adviseren van ziekenhuizen zowel aangaande strategische als operationele vraagstukken. Beiden hebben verschillende turnaround plannen voor ziekenhuizen ontwikkeld en geïmplementeerd. Ze hebben eveneens ervaring in de farmaceutische sector.

De oprichters van Brussels Partners


Renaud du Parc is Burgerlijk ingenieur (UCL) en behaalde een MBA (Stanford university). Stanford fungeerde als katalysator voor zijn entrepeneurial ambitie: samen met andere studenten was hij betrokken bij de lancering van een start-up ter commercialisering van een produkt in het domein van de cardiologie. In 2006 vervoegde hij The Boston Consulting Group waar hij verschillende ziekenhuisprojecten leidde. Het meest in het oog springende is het op poten zetten en opvolgen van het herstelplan van een Belgisch academisch ziekenhuis. Sinds de start van zijn professionele carrière bij UCB in 1999 is hij blootgesteld aan zeer verschillende aspecten van general management: operations, financieel management, sociale onderhandelingen,…. Begin 2010 richt hij samen met zijn vennoot Birger Jespers Brussels Partners op.

Birger Jespers is arts (VUB) van vorming. Naast zijn rol binnen Brussels Partners oefent hij nog op regelmatige basis geneeskunde uit binnen de dienst urgentiegeneekunde (AZ- Sint maarten Mechelen) hetgeen hem tevens in staat stelt voeling me de klinische praktijk te behouden. In 2005 vervoegde hij The Boston Consulting Group waar hij verschillende projecten binnen de gezondheidszorg leidde met specialisatie in de ziekenhuissector: elaboratie van een strategisch plan, ontwikkelen en opvlogen van een herstelplan, … . In zijn hoedanigheid van geneesheer is hij de geprivilegieerde gesprekspartners voor alle aspecten aangaande de medische organisatie. Begin 2010 richt hij samen met zijn vennoot Renaud du Parc Brussels Partners op.