Gelet op de vele uitdagingen en opportuniteiten in de gezondheidssector, is BRP actief betrokken in verschillende initiatieven. Deze dossiers zijn onderling erg verschillend, niet alleen qua aard van de onderliggende activiteit, maar eveneens qua maturiteit. Sommige projecten zijn nog in een fase van conceptualisatie, waar andere verder gevorderd zijn. BRP is voor sommige dossiers de initiator van het project, voor andere projecten fungeert BRP als partner van de initiatiefnemer.

Hieronder een overzicht van enkele initiatieven waarin BRP betrokken is.
  • Administratieve en medische outsourcing: meerdere projecten worden momenteel onderzocht. Het betreft met name het uitbesteden van (een deel) van het medisch secretariaat (dactylografie van medische protocollen) en oplossingen aangaande het stellen van diagnoses op afstand. We denken hierbij in de eerste plaats aan medische beeldvorming, maar het concept is eveneens relevant voor andere specialismen. Deze oplossingen zijn in de eerste plaats interessant voor kleinere en middelgrote ziekenhuizen, die niet altijd over de kritische massa beschikken om elke subspecialiteit aan te bieden.
  • Het oprichten van een netwerk van kleine en middelgrote ziekhuizen, teneinde onder elkaar bepaalde gegevens uit te wisselen. Het project is met name gericht op het uitwisselen van data betreffende het aankoopbeleid, met als doel op die manier op een strategische wijze groepsaankopen te verrichten. (Project in joint-venture met een andere partner.)
  • De creatie van een commerciële organisatie (en keuze van een lokale partner) voor de import van zeer gespecialiseerde medical devices.
  • Ondersteuning bij het uitwerken van een investeringsplan voor een ziekenhuis in Noord Afrika (in onderhandeling). In dit dossier bemiddelt BRP tussen de projectontwikkelaar en potentiële investeerders. BRP stelt zijn ervaring ter beschikking om de toekomstige bestuurder en huidige promotor bij te staan bij de uitwerking en oriëntatie van dit project.
  • Advies bij de oprichting van een gespecialiseerde polikliniek.
  • Dienstverlening aan ziekenhuizen in de fase van programmatie, teneinde hun bij te staan in hun investeringspolitiek. Deze dienst behelst het ontwikkelen van essentiële indicatoren van de zorgvraag op basis van demografische gegevens (in de zorgregio en per leeftijdscategorie), socio-economische data, epidemiologische en technologische trends (dossier in studie en dat zal gerealiseerd worden in joint-venture).