De oprichters van BRP hebben een solide en uitgebreide ervaring opgedaan in ziekenhuismanagement. Naast een fundamentele kennis van operationele en strategische analyse, biedt BRP aan zijn cliënten een specifieke know-how van de gezondheidssector die ons in staat stelt te antwoorden op een groot aantal actuele uitdagingen.

BRP onderscheidt zich van studiebureaus en klassieke consultancy omdat we, op basis van rigoureuze analyses, steeds gefocust zijn op concrete aanbevelingen en tastbare resultaten. Dit impliceert dat de door BRP voorgestelde oplossingen steeds in verhouding zijn tot de context waarbinnen onze cliënt opereert. Hierbij houden we onder meer rekening met budgettaire beperkingen. In functie van het specifieke probleem kunnen we op een ad-hoc basis steeds beroep doen op een netwerk van experten waarmee we samenwerken.

Onze ervaring behelst een brede waaier van aspecten die relevant zijn in ziekenhuismanagement: aspecten direct verbonden met de medische activiteit (zorgaanbod, strategische reflectie over de portefeuille van aangeboden medische activiteiten, kwaliteitszorg, compensatie en financiële incentives voor het medische kader, analyse betreffende de concordantie tussen het aanwezige kader van medisch en verzorgend personeel versus de medische activiteit, analyse en optimalisatie van klinische paden …), aspecten verbonden aan het operationele, financiële en administratieve beleid (organogram, interne controle, budget en financiële planning, ontwikkeling en gebruik van KPI’s, ontwikkeling van analytische boekhouding, overleg en relatie met vakbonden, communicatie, beheer kredietlijnen, asset management, schuldherschikkingen, logistiek, administratief beheer, etc.).