BRP is bereid om bij cliënten die dit wensen, in samenwerking met het management of de raad van bestuur, zijn ervaring en expertise ter beschikking te stellen om een actieve rol in het operationeel beleid op te nemen.
Waarom zou u gebruik willen maken van interim management?
  • Uw onderneming of instelling ondergaat voortdurende, soms ingrijpende veranderingen. Deze veranderingen kunnen zowel structureel (bv. ontwikkeling van een nieuwe activiteit, herstructurering, herstelplan/turnaround, fusie,…) als van menselijke (bv. plots ontslag, vertrek,..) aard zijn.
  • Andere ondernemingen en instellingen zoeken voor hun dagelijks bestuur naar een continue, externe ondersteuning gekenmerkt door professionalisme en onafhankelijkheid.
Hoe gaat dit in zijn werk?
  • U contacteert ons en op basis van uw specifieke behoefte zoeken we de persoon die het best aan uw noden beantwoordt (dit kan zowel één van de oprichters van BRP zijn, als één van de experten waar we regelmatig mee samenwerken).
  • De interim manager speelt een actieve rol in de onderneming, vergelijkbaar met een directe medewerker, in een duidelijk omschreven positie, met die nuance dat hij extern is.
  • De interim manager verzekert steeds de continuïteit na zijn vertrek. Hij zorgt dat zo nodig de organisatie of procedures worden aangepast om adequaat op de nieuwe omstandigheden in te spelen.